Nieuwjaarsconcert Helmond

De maatschappelijke doelen 2019

Stichting CoderDojo

CoderDojo Helmond heeft als doel het bevorderen en verbreden van de kennis, het talent en de vaardigheden van jongeren op het gebied van informatietechnologie.

Wij organiseren sessies waarin kinderen van 7 tot 17 jaar samen ontdekken hoe leuk het maken of programmeren van games, websites, applicaties, en robots is! Coderdojo laat zo kinderen uit Helmond en omgeving op informele wijze kennis maken met informatietechnologie en vergroot bovendien hun digitale geletterdheid en weerbaarheid.

Drie thema’s staan centraal: Internet of things, mixed reality en robotica. Rondom deze thema’s organiseert CoderDojo Helmond een aantal sessies; de aanschaf van nieuwe duurzame materialen hiervoor is nu mogelijk.

www.coderdojo-helmond.nl


De maatschappelijke doelen 2019
Inloophuis De Cirkel

De Cirkel is een regionaal laagdrempelig inloophuis, waar mensen, zowel patiënten als naasten, terecht kunnen voor ondersteuning bij het omgaan met de ziekte kanker. De Cirkel draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van leven.

Bezoekers komen voor persoonlijke gesprekken bij een kop koffie, ontmoetingen met lotgenoten, om mee te doen met activiteiten, te luisteren naar een lezing of te zoeken naar informatie in een veilige, ongedwongen sfeer. Er is een toenemende behoefte aan adequate gespreksruimte voor individuele (re-integratie)-gesprekken en een activiteitenruimte voor kinder- en jeugdactiviteiten. Met deze cheque kan de huidige zolderruimte binnenkort bouwkundig aangepast worden voor diverse grote en kleine bijeenkomsten.

www.inloophuisdecirkel.nl


De maatschappelijke doelen 2019
Nei Skoen

De Helmondse uitdrukking ‘Nei Skoen’ – nieuwe schoenen – staat voor: het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen die kampen met tegenslagen en met beperkingen leven. Het is een creatieve vrijplaats en ontmoetingsplaats voor mensen die herstellen van depressie, verslaving, eenzaamheid of / en ziekte.

Nei Skoen is een stichting, die geheel met ervaringsdeskundige vrijwilligers werkt en versterkt zelfhulp en ervaringsdeskundigheid binnen Helmond. In het Recovery Learning Community (RLC) kunnen mensen met (en zonder, als dat bestaat) kwetsbaarheden aan hun passie werken. Ook biedt het RLC onderdak aan een zevental zelfhulpgroepen. Bijvoorbeeld de Support-groep: In deze groep zitten mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop aanwenden om gemeenschappelijke problemen op te lossen. Met deze gift schaft Nei Skoen binnenkort ICT-apparatuur, software en professionele opnameapparatuur aan.

www.neiskoen.nl


De maatschappelijke doelen 2019
Stichting Ouders en Jeugdzorg

Ouders en Jeugdzorg zet zich in voor een betere jeugdhulpverlening. Onze doelgroep heeft te maken met uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen van hun kinderen; en ervaart geen goede samenwerking met jeugdbeschermers. Op individueel vlak adviseren, ondersteunen en versterken we de doelgroep.

Tussen ouders en jeugdbeschermers wordt bemiddeld om samenwerking te herstellen of herstarten. Naast de individuele trajecten rapporteren we aan beleidsmakers betreffende observaties en knelpunten, met bijbehorende suggesties voor verbetering. Daarnaast bieden we ouders de gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Helmond en biedt werkruimte aan ongeveer 30 vrijwilligers. Dankzij deze eenmalige bijdrage kunnen wij een deel van de verhuis-en opstartkosten inzake ICT in ons nieuwe pand financieren. Daarnaast is een nieuwe telefooncentrale noodzakelijk en apparatuur voor presentatie en training van vrijwilligers en medewerkers.

www.oudersenjeugdzorg.nlDe maatschappelijke doelen 2019
Ruilwinkel Humanitas Helmond

De Ruilwinkel ondersteunt mensen bij het leren omgaan met armoede en met leren opvoeden. Zij, die door armoede, fysieke of psychische klachten of andere redenen in een sociaal isolement verkeren, behoren allen tot de doelgroep. Het ruilen van diensten en producten is de basis hiervan. Iedere week is er vier dagen per week, gedurende 30 uur een vrije inloop. 

Daarnaast zijn er diverse groepen actief, zoals de werkgroep vrouwen met een migratieachtergrond en een jonge alleenstaande moedergroep.
Binnen de Ruilwinkel is ook een Fietswerkplaats. Hier werken tien vrijwillige fietsenmakers uit diverse landen met een coördinator (vrijwilliger) aan fietsreparaties en het opknappen van bruikbare fietsen (hergebruik). Om het succes van de Fietswerkplaats te prolongeren, is het nu mogelijk, dankzij de cheque, om een aanhanger voor het halen en brengen van fietsen, nieuw gereedschap en onderdelen aan te gaan kopen.

www.ruilwinkelhelmond.nlDe maatschappelijke doelen 2019