De maatschappelijke doelen 2020

MOV / Obumu Nederland - Uganda

Vanwege het 3e lustrum Nieuwjaarsconcert Helmond is eenmalig gekozen voor projecten waar door inzet van Helmonders anderen in de wereld geholpen worden.

Obuma Nederland-Uganda

Stichting Obumu Nederland – Uganda werkt met Stichting HelMondiaal en de Helmondse scholen aan mondiale bewustwording. De stichting Obumu Nederland - Uganda biedt jaarlijks leerlingen en een docent van een of twee middelbare scholen uit Helmond de gelegenheid aan projecten in Oeganda mee te werken. In 2020 start de stichting een digitaal uitwisselingsprogramma waarbij leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs gaan corresponderen met leerlingen van respectievelijk St. Charles in Kifukamisa en de middelbare school in Kalungu. Met de gift wordt gezorgd, dat de leerlingen in Oeganda beschikken over eenvoudige laptops om de communicatie met Helmond mogelijk te maken.

MOV Stiphout

De Stichting MOV Stiphout ondersteunt projecten die de levensomstandigheden verbeteren van mensen in Ghana, Kenia en Tanzania. Vrijwilligers in met name Stiphout zetten zich in voor activiteiten waarmee donaties worden verworven. De Stichting en haar voorgangers zijn al actief vanaf 1962. De projecten richten zich op schoon water, goede sanitaire voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg. Via persoonlijke contacten met plaatselijke projectuitvoerders wordt er in 2020 een keuken gebouwd bij het St Louis Educational complex in West-Ghana. 

http://www.movstiphout.nl

De maatschappelijke doelen 2020
Lang Leve Cultuur! Hart voor ouderen

Culturele instellingen en zorg- en welzijnsinstellingen in Helmond werken sinds kort samen onder de vlag ‘Lang Leve Cultuur’ om drempels weg te nemen zodat ouderen meer kunnen meedoen met cultuur. Kunst en cultuur hebben een positief effect op de vitaliteit en het welzijn en geluk van ouderen. Met de donatie is Lang Leve Cultuur in staat in 2020 “huiskamerateliers” te organiseren in de stad. Samen met een kunstdocent wordt er per atelier zes weken gewerkt aan een specifieke kunstuiting zoals schilderen, textiel, muziek maken of beeldhouwen.

https://www.langleve-cultuur.nl

De maatschappelijke doelen 2020
Participatiekoor Lambertus Concerten

De Stichting Lambertus Concerten (SLC) promoot sinds 2007 klassieke muziek door middel van een breed scala van activiteiten. In april 2020 wordt de Johannes Passion uitgevoerd door een participatiekoor waarin zangers uit het reguliere projectkoor samen zingen met mensen met dementie. De muziek wordt omlijst met persoonlijke verhalen van de deelnemers. Naast de muziekuitvoering is er een educatieproject Kunst & Kids waarin leerlingen uit groep 3 en 4 kunstwerken maken met mensen met dementie, geïnspireerd door de muziek uit de Passion.

https://www.lambertusconcerten.nl

De maatschappelijke doelen 2020
Jibb+ en Healthy Sisters

Jibb+ draagt bij aan een vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen, waarbij extra aandacht is voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. Healthy Sisters stimuleren via blogs en projecten een gezonde leefstijl. De beide organisaties willen samen met kinderen van het basisonderwijs gaan werken in het Project Couscous en Kaas . Per editie worden na schooltijd workshops over gezonde leefstijl gegeven en afgerond met een evenement “tafelen in de wijk”. De organisaties hopen kinderen hiermee ook inzicht te geven in verschillende leef- en eetgewoonten vanuit verschillende culturele achtergronden. Met de gift kan het project opgestart worden en uitgezet in vier verschillende Helmondse wijken.

www.healthysisters.nl

De maatschappelijke doelen 2020
Stichting Meedoen Helmond

Stichting Meedoen Helmond richt zich primair op kwetsbare senioren met een smalle beurs.

Er wordt samengewerkt met een groot aantal professionele en vrijwillige maatschappelijke organisaties in de wijken in Helmond. Met de gift kan de stichting ouderen die ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven, laten deelnemen door voor hen het lidmaatschap van een vereniging te betalen en/of de kosten van vervoer of uitstapjes die door verenigingen worden georganiseerd. Het mes snijdt daarmee een twee kanten, zowel naar de individuele oudere als naar de diverse initiatieven van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in onze stad. 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/meedoen-in-helmond/

De maatschappelijke doelen 2020
Death Valley. Jaarthema 75 jaar bevrijding.

Het project Death Valley De Peel is een verzameling van 150 herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten in De Peel in het kader van 75 jaar bevrijding, waaronder een overzichtstentoonstelling in het museum Klok- en Peel te Asten, bijzondere fietsroutes en de uitgave van een verhalenboek.

De gift gaat naar de Werkgroep Herdenking Dubbelcrash 1945. De werkgroep heeft de situatie gereconstrueerd en vertaald naar een educatief programma en een herinneringsboek. Op 7 februari 2020 wordt een monument ter herdenking onthuld waarbij nabestaanden van de piloten aanwezig zijn. 

http://www.deathvalleydepeel.nl

De maatschappelijke doelen 2020